Kancelaria notarialna Katowice

Kancelaria notarialna Katowice

Urząd Notariusza jest obejmowany przez osoby, które ukończą studia magisterskie na kierunku prawo, a następnie przystąpią do aplikacji notarialnej, zdadzą egzamin notarialny, a następnie zostaną umieszczeni na liście notariuszy przez Radę Notarialną. Kancelaria notarialna Katowice oferuje swoim klientom możliwość sporządzenia aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia czy aktów dziedziczenia, a ponadto poświadczenia podpisów pod umowami czy tworzenia kopii wierzytelnych dokumentów.
Kancelaria notarialna Katowice przeprowadzi sprzedaż nieruchomości, ponieważ ta forma sprzedaży wymaga dokonania czynności potwierdzonej aktem notarialnym, dokona działu spadku, ponieważ Notariusz posiada uprawnienia do jego dokonania. Ważność umowy sprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego także obwarowana jest warunkiem dokonania owej sprzedaży w formie aktu notarialnego. W takiej formie można dokonać także ustanowienie testamentu, nie jest obligatoryjnym sporządzenie tego oświadczenia woli w formie aktu notarialnego, ale taka forma daje większą pewność poprawności formy z przesłankami zawartymi w kodeksie cywilnym.
Kancelaria notarialna Katowice to niejako gwarancja dokonania czynności w formie poprawnej, wymaganej przez ustawę, ale także z pomocą świetnie wykwalifikowanego Notariusza, który udzieli kompleksowych informacji w przedmiocie umowy, a ponadto działając na podstawie prawa wykona wszystkie obowiązki spoczywające na notariuszu czyli między innymi dokonanie niezbędnych opłat sądowych.

Inne nasze artykuły tematyczny:

Kancelaria notarialna Katowice
1 vote, 5.00 avg. rating (90% score)

About author

Related Articles